Shopping Cart
0 items
 
Specials
 

Hoe kan ek weet ek is gered?

1. Net deur Jesus

 

Net deur Jesus kan jy gered word. Hand 4:12 - "Hy (Jesus) bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos [gered] moet word nie".

                                                             Jesaja 43:11 - "Ek, Ek is die Here, buiten My is daar geen redder nie."

 

2. Hoe om jou weg na God te vind :

 

   1.1  Erken dat jy 'n sondaar is - Rom 3:23 - "Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie."

                1.2  Kom  na God deur Jesus Christus - 1 Tim 2:5 - "Daar is immers net een God, en daar is net een Middelaar [tusenganger] tussen God en die mense, die mens Christus Jesus."

                1.3  Bekeer jou van jou sondes - Hand 3:19 - "Daarom bekeer julle en kom tot inkeer. Dan sal God julle sondes uitwis."

                1.4  Bely jou sondes aan Jesus - 1 Joh 1:9 - "Maar as ons ons sondes bely [vertel of erken] -Hy is getrou en regverdig,Hy vergewe ons ons sondes..."

                1.5  Laat staan jou sondes - Spreuke 28:13 - "Wie sy sonde wegsteek,moet niks goeds te wagte wees nie; wie sy sonde bely en daarvan afsien [laat staan], sal genade ontvang."

                1.6  Glo in Jesus Christus - Rom 10:9 - "As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word."

                1.7  Nooi Jesus in jou hart en lewe - Open 3:20 -"Kyk, Ek staan by die deur en  Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal  Ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met My."

                                                                                   Joh 1:12 - "Maar aan almal wat Hom aangeneem het, die wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word."

 

3. Bid hierdie gebed

 

Jy kan hierdie gebed opreg  bid om Jesus in jou hart in te nooi: 

Here Jesus, dankie dat U aan die kruis gesterf het om my sonde weg te neem. Ek is jammer oor al die verkeerde dinge wat ek gedoen het.  Ek vra U om asseblief in my hart te kom en vir altyd in my hart te bly. Ek vertrou U dat U nou my sonde vergewe het.   Ek aanvaar U as my eie Redder en Here.. Ek vra dit in die  Naam van Jesus Christus. Amen.


4. Jy het die ewige lewe

 

Weet verseker dat jy die ewige lewe het. 1 Joh 5:11 & 12 - ."... God het ons die ewige lewe gegee, en die lewe is deur sy Seun. Wie die Seun het, het die lewe...". Volg Jesus in gehoorsaamheid tot die einde toe onder leiding van die Heilige Gees van God.  Bly in Hom en Hy sal in jou bly deur Sy Gees. Jy word weergebore deur die Heilige Gees wat nou in jou woon.

Rom 8:9 – “Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. As iemand die  Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie.”

1 Joh 5:20 (b) - "Hy (Jesus) is die waaragtige God en die ewige lewe."    Bely Jesus voor die mense en Hy sal jou belei voor die Vader.

 

5. Wat nou?  

 

Lees en bestudeer die woord van God (die Bybel) 1 Pet 1:23 - "want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende Woord van God wat tot in ewigheid bly." 

 

Spandeer elke dag tyd in gebed [dit is jou geestelike asemhaling];  1Ti 2:8  "Ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef sonder toorn en twis"
 

 

Vertrou die Heilige Gees om jou te lei in die volle Waarheid van God se Woord.  [1 Joh 2:27b - "...Sy Gees leer julle alles,  en wat Hy julle leer, is die waarheid en geen leuen nie."

 

Wees 'n getuie vir Jesus (in woord en daad) :  Hand 1:8  "maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde".
 

 

U kan gerus die volgende webwerf besoek  www.e-sword.net  of www.biblegateway.com. en die Woord van God lees en selfs gratis aflaai. Baie van die sagteware is gratis.  Laat ons by Oscar Music  oscarehr@iafrica.com    asb. weet sodat ons vir u kan bid en die Here vir u besluit kan dank.  Ons sal ook graag aan u 'n Every Home for Christ boekie pos DIE WEG NA GOD wat al bogenoemde en baie ander verse aanhaal om u te versterk op u nuwe lewenspad.  Onthou om u naam en posadres  in die e-pos te noem.  Sterkte!.